Kemalettiin Çınar

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Behçet Necip Oğlu Kemalettin ÇINAR'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Mahmut Ilgar

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mahmut ILGAR'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Sarı Mehmet Gök

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Battal Oğlu Sarı Mehmet GÖK'e; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Şaziye Akkoç

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ümmet Eşi Şaziye AKKOÇ'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Kayim Gülşen

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Mustafa Oğlu Kayim GÜLŞEN'e; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Döndü Karakuş

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Döndü KARAKUŞ'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Eren Seyfali

Dar-ı Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Serdal Oğlu Eren SEYFALİ'ye; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Yeter Hangül

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Mustafa Eşi Yeter HANGÜL'e; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Cevat Sandal

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Ethem Oğlu Cevat SANDAL'a; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.


Çakır Kuru

Dehr-i Fani'den Dar-ı Bekaya İrtihal Eden Arif Oğlu Çakır KURU'ya; Cenab-ı Hakk Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.

Osman Tanrıbuyurdu

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Hasan Oğlu Osman TANRIBUYURDU'ya; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Mustafa Yılmaz

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Fazlı Oğlu Mustafa YILMAZ'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Kıymet Salman

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Nafis Eşi Kıymet SALMAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Yamin Şen

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Duman Oğlu Yamin ŞEN'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Gülizar Güzel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ahmet Eşi Gülizar GÜZEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Ahmet Güzel

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Molla Mehmet Oğlu Müezzin Ahmet GÜZEL'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Şaban Yumuş

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Abdurrahman Oğlu Şaban YUMUŞ'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Beyaz Arslan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Şahin Eşi Beyaz ARSLAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Sıdıka Memiş

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Bekir Kızı Sıdıka MEMİŞ'e; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Şemsi Kankal

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Ömer Eşi Şemsi KANKAL'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Pakize Baydoğan

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Şerafettin Eşi, Pakize BAYDOĞAN'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin. 

Mustafa Bayram

Dehr-i Fani'den Dar-ı Beka'ya İrtihal Eden Bekir Oğlu Mustafa BAYRAM'a; Allahu Teala Rahmetiyle, Merhametiyle, Mağfiretiyle ve Cennetiyle Muamele Eylesin.